Η πλάκα που τοποθετήθηκε στα διαστημόπλοια Pioneer 10 και 11

http://publica.gr/wp-content/uploads/2017/11/NASM2016-00069-1024x676.jpghttp://publica.gr/wp-content/uploads/2017/11/NASM2016-00069-150x150.jpgAegletes CoelispexPublica fama non semper vana