Ο Χρυσός Δίσκος με το κωδικοποιημένο μήνυμα και τους «Ήχους της Γης» που τοποθετήθηκε στα διαστημόπλοια Voyager 1 και 2

http://publica.gr/wp-content/uploads/2017/11/voyager-golden-record-slider.pnghttp://publica.gr/wp-content/uploads/2017/11/voyager-golden-record-slider-150x150.pngAegletes CoelispexPublica fama non semper vana