Δύο ήταν, μέχρι στιγμής, τα μεγάλα βήματα της ανθρωπότητας, στην Ιστορία που ξέρουμε για το είδος μας και τους προγόνους του. Το πρώτο, που σηματοδότησε τη γέννησή μας, ήταν εκείνο…
Περισσότερα...