Νερό, σε μορφή πάγου, βρέθηκε στην επιφάνεια της Σελήνης! Στην εργασία τους, υπό τον τίτλο “Άμεση ένδειξη παγωμένου νερού εκτεθειμένου στην επιφάνεια των πολικών περιοχών της Σελήνης” (ελεύθερη μετάφραση), επιστήμονες…
Περισσότερα...