Εδώ και δεκαετίες η σεισμολογία θεωρείται το καλύτερο εργαλείο για την εξερεύνηση του εσωτερικού ενός πλανητικού σώματος. Η εξάρτηση της ταχύτητας διάδοσης των σεισμικών κυμάτων από την πυκνότητα, μπορεί να…
Περισσότερα...