2. Λάμψεις στον Δία και η αναζήτηση για συμπαντική ανισοτροπία

  0
  245
  Scientia Publica
  Scientia Publica
  2. Λάμψεις στον Δία και η αναζήτηση για συμπαντική ανισοτροπία
  /

  Σήμερα μιλάμε για τα φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα στην ατμόσφαιρα του Δία και τα ανώτερα στρώματά της, καθώς και για το πώς χρησιμοποιήθηκαν σούπερνοβα και κβάζαρ για την αναζήτηση για ύπαρξη ανισοτροπίας στο Σύμπαν, το ενδεχόμενο δηλαδή το Σύμπαν να μην είναι ίδιο προς όλες τις κατευθύνσεις και αυτό να φαίνεται!

  Βιβλιογραφικές αναφορές:

  1. Giles, R. S., Greathouse, T. K., Bonfond, B., Gladstone, G. R., Kammer, J.
   A., & Hue, V., et al. (2020). Possible transient luminous events observed in Jupiter’s upper atmosphere. JGR-Planets, 125, e2020JE006659. https://doi.org/10.1029/2020JE006659
  2. Hu, J. P., Wang, Y. Y., and Wang, F. Y. (2020). Testing cosmic anisotropy with Pantheon sample and quasars at high redshifts. A&A, 643 A93 https://doi.org/10.1051/0004-6361/202038541

  Επικοινωνία:

  e-mail: scientia@publica.gr
  Facebook: https://www.facebook.com/scientia.publica
  Twitter: https://twitter.com/ScientiaPublica